Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Zapytanie ofertowe – Wymiana stolarki okiennej we wschodniej części Nowego Wikariatu

     Frombork 28.11.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Publicznego zaproszenia do składania ofert o wartości mniejszej niż 130 000 złotych – „Wymiana stolarki okiennej we wschodniej części Nowego Wikariatu Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” o nr MMK/19/2022

Muzeum Mikołaja Kopernika informuje o wyniku powyższego postępowanie.

Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu:

  1. Okna – Kołodziejczyk Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa –
    138 983,20 zł. (brutto)
  2. Teraz Twój Dom Sp. z o.o., ul. Barska 7/9, 87-800 Włocławek – 124 305,01 zł. (brutto)

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, jaką jest oferta Wykonawcy:

Teraz Twój Dom Sp. z o.o., Ulica Barska 7/9, 87-800 Włocławek za kwotę

124 305,01 zł. (brutto)

wymiana okien – wybór oferty

************

                                                                                                                                             Frombork 21.11.2022 r.
MMK/19/2022

                                                                       Publiczne zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: Publicznego zaproszenia do składania ofert o wartości mniejszej niż 130 000 złotych – „Wymiana stolarki okiennej we wschodniej części Nowego Wikariatu Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”

Na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zwraca się o przedstawienie oferty z podaniem ceny netto, wysokości podatku VAT i ceny brutto wykonania zamówienia obejmującego:

Wymianę stolarki okiennej we wschodniej części Nowego Wikariatu Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Publiczne zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – UMOWA
Załącznik nr 3 – formularz oferty
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna


Opublikowano

in

by

Tags: