Biuletyn Informacji Publicznej

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nazwa jednostki
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Rodzaj jednostki
Muzeum – ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów, nr PRN/102/09

Dane adresowe
Frombork 14-530, ul. Katedralna 8

Kontakt (numery telefonów, adres poczty elektronicznej)
Telefon: 0 55 244 00 70
e-mail: sekretariat@muzeumkopernika.pl 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: MMKFrombork/SkrytkaESP

Imiona i nazwiska kadry kierowniczej
p.o. Dyrektor – Anna Zienkiewicz
Zastępca Dyrektora – ks. Jacek Wojtkowski
Główna Księgowa – Jolanta Lewińska

NIP 5820003299

Majątek Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  • 8 obiektów na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku (Kustodia, Dom Kustosza, Kanonia pod patronatem NMP, Wieża Kopernika, część Nowego Wikariatu, Brama Południowa, Pałac Biskupi, Planetarium w przyziemiu dawnej dzwonnicy) w użytkowaniu Muzeum do 2033 roku – własność Warmińskiej Kapituły Archikatedralnej we Fromborku
  • Zespół poszpitalny św. Ducha przy ul. Starej we Fromborku wraz z ok. 2 ha terenem (ogród botaniczny) na którym posadowiona jest kapliczka p.w.  św. Jerzego
  • Park Astronomiczny w Roninie (ok. 2 km na południe od Fromborka) – działka o powierzchni ok. 3 ha, na której znajdują się: dwa budynki administracyjno-edukacyjne, siedem pawilonów obserwacyjnych i 3 tarasy obserwacyjne
  • Muzealia ruchome i zbiory biblioteczne
  • Środki trwałe w tym: aparatura planetarium firmy Zeiss, środki transportu, sprzęt komputerowy.